Day: May 30, 2021

Notices

Notice of the Association regarding Level-1 Accreditation

सूचना एसियाली क्रिकेट काउन्सिल र नेपाल क्रिकेट संघको कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा लेभल-१ क्रिकेट कोचिङ कोर्समा सहभागी एवम कोर्स सम्पन्न गर्दै प्रशिक्षणरत तर विभिन्न कारणले ‘एक्रीडिटेसन’

Read More »