Category: News

Domestic

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सुचना

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सुचना मिति २०७९।१२।२७: नेपाल क्रिकेट संघको विधान बमोजिम संघको विशेष साधारण सभा यही २०८० साल बैशाख १९ गते काठमाण्डौमा आयोजना गरिने

Read More »